Føll

Det blir født ca. 10 føll i året. Målet er å avle gode myke hester med godt gemytt, sterke bein og gode gangarter. Lianhestene er også kjent for sitt store spekter av farger. Her finner du de fleste fargekombinasjonene innen rasen.

I tillegg til målrettet avl har vi optimale oppvekstvilkår for hestene på Lian. Her går de ute hele året fra de blir født; I sommerhalvåret i fjellet der de utvikler muskulatur og instinkter på en naturlig måte, vinterhalvåret tilbringes på store og kuperte områder med fri tilgang på førsteklasses grovfôr.

Lian gård tilbyr sine unghester et unikt oppvekstmiljø som gir sterke, sunne og velutviklede hester. Vi vil gjerne få dele denne muligheten med andre hesteeiere og tilbyr derfor også utegang til hester utenfra.

Vi tar imot både unghester og et begrenset antall avlshopper. Vi har også en egen hingsteflokk. Om sommeren går unghingstene i på flotte fjellbeiter. Vinterstid går hestene på store omeråder i tørt vinterklima.

Januar/februar tas føllene fra hoppene og inn på stallen, der de står inne på natten og ute om dagen. De får da ekstra tilsyn, blir gitt kraftfôr, og blir leietemt.

Info og priser

Avlshopper

  • kr 1700,- + moms pr mnd. (føllet er inkludert i prisen på hoppa frem til 1. januar).

Unghester

  • Hopper og vallaker over 1 år: 1500,- + moms pr mnd.
  • Hingster 1 år (ved beiteslipp) og eldre (inkludert sommerbeite og transport) kr 2000,- + moms pr mnd.
  • Kun sommerbeite for hingster (fra slutten av juni til midten av sept): Kr 4500,- + moms for hele perioden.

NB! Alle priser er iberegnet at hesten fyller år 1. januar hvis ikke annet er nevnt. Dvs. at et føll blir et år 1. januar osv.