Salgshester

Lettøltende 5 gjenger hoppe, god vilje og fine bevegelser. Startet temming november 2016.


Mor: Ulla fra Lian
Far: Gisli fra Lian

NO2013204235